top of page
Front_sommer2.JPG

Vi bor i Søborg

Grundejerforeningen Maglekrogen er en forening for grundejere i Gladsaxe Kommune, som omfatter 33 boliger fordelt på Lauggårds Alle og Maglekrogen beliggende i lokalområdet Søborg.
 
Grundejerforeningen Maglekrogen blev stiftet i 1951, og foreningens opgave er:
  • At varetage forpligtelserne med hensyn til pasning og vedligeholdelse af fælles friarealer, veje, fortove og stier samt at afholde de derpå hvilende skatter og afgifter.
  • At samle medlemmerne om fælles opgaver som har til hensigt at gøre Maglekrogens bebyggelse til et smukt, harmonisk og velholdt kvarter.
  • At varetage grundejernes fælles interesser overfor myndighederne.
bottom of page